Beckhoff  BK3120 | PROFIBUS Economy plus Bus Coupler


Nhà sản xuất: Beckhoff
Mã đặt hàng: BK3120
Mạng truyền thông: Profibus
Chức năng: Coupler

Tình trạng giao hàng: Thường có sẵn