ADAM-4080 2-ch Counter/Frequency Module


Mô-đun đầu vào tần số/đếm ADAM-4080/4080D có hai kênh đầu vào đếm 32 bit (đếm số 0 và đếm số 1) với bộ đếm thời gian có thể lập trình tích hợp sẵn để đo tần số. Các mô-đun tiết kiệm chi phí này cho phép bạn giám sát dữ liệu đếm/tần số khi các đo đạc được thực hiện.


Tóm lược thông số kỹ thuật của ADAM-4080:
  • 2ch counter/2ch digital output
  • Protocols:Modbus RTU,ASCII
  • Watchdog timer to recover the system
  • 2500VRMS isolation protection
  • Counter frequency up to 50kHZ