ADAM-4069 8 Power Relay Output Module


ADAM-4069 được thiết kế cho điều khiển bật/tắt trong các ứng dụng điện áp cao. Đặc điểm chính của ADAM-4069 là khả năng chịu tải của relay đạt 240 V AC và 5 A. Dải tải này có thể đáp ứng đa số các yêu cầu để điều khiển các thiết bị được điều khiển bên ngoài như đèn, quạt, hệ thống báo động và các thiết bị điện tử khác trong tự động hóa công nghiệp, an ninh, xây dựng và tự động hóa nhà ở. ADAM-4069 cũng hỗ trợ giao thức Modbus/RTU và các lệnh ADAM ASCII. Ngoài ra, nó cung cấp bốn kênh dạng A và bốn kênh dạng C.


Tóm tắt bảng thông số kỹ thuật:
  • 8ch power relay
  • Protocols:Modbus RTU,ASCII
  • Watchdog timer to recover the system