ADAM-4068 8 Relay Output Module


Mô-đun relay ADAM-4068 được điều khiển từ xa và lưu trữ dữ liệu cấu hình trong EEPROM. ADAM-4068 cung cấp 4/8 kênh, nửa số là loại Form A và nửa còn lại là loại Form C. Những mô-đun này rất phù hợp cho các ứng dụng điều khiển bật/tắt hoặc điều khiển chuyển đổi công suất thấp.


Thông số kỹ thuật tóm lược của ADAM-4068:
  • 8ch relay
  • Protocols:Modbus RTU,ASCII
  • Watchdog timer to recover the system