ADAM-4060 4-channel Relay Output Module


Mô-đun đầu ra Relay ADAM là một giải pháp thay thế chi phí thấp cho các mô-đun SSR. Mô-đun đầu ra Relay ADAM cung cấp bốn kênh relay, hai trong đó là dạng A và hai dạng C. Mô-đun này rất tốt cho các ứng dụng điều khiển BẬT/TẮT hoặc chuyển đổi công suất thấp.


Tóm tắt thông số về ADAM-4060,
  • 4ch relay
  • Protocols:Modbus RTU,ASCII
  • Watchdog timer to recover the system