ADAM-4056SO 12 channel Source-type Isolated Digital Output Module


Mô-đun đầu ra kỹ thuật số cách ly kiểu nguồn 12 kênh


Thông số kỹ thuật tóm lược:
  • 12ch source type digital output
  • Protocols:Modbus RTU,ASCII
  • Watchdog timer to recover the system
  • 5000VDC isolation protection