ADAM-4056S 12 channel Sink-type Isolated Digital Output ModuleMô-đun đầu ra kỹ thuật số cách ly kiểu chìm 12 kênh với giao thức Modbus


Thông số kỹ thuậ tóm tắt của ADAM-4056S:
  • 12ch digital output
  • Protocols:Modbus RTU,ASCII
  • Watchdog timer to recover the system
  • 5000VDC isolation protection