ADAM-4055 16-channel Isolated Digital I/O with LED ModuleADAM-4055 cung cấp 8 đầu vào kỹ thuật số cách ly và 8 đầu ra kỹ thuật số cách ly cho các ứng dụng quan trọng. Các đầu vào chấp nhận điện áp 1050 V và các đầu ra cung cấp 540 VDC open collector. ADAM-4055 được thiết kế để thân thiện với người dùng và được trang bị đèn LED chỉ báo để dễ dàng đọc trạng thái.Thông số kỹ thuật cơ bản của ADAM-4055:
  • 8ch digital input/8ch digital output
  • Protocols:Modbus RTU,ASCII
  • Watchdog timer to recover the system
  • 2500VDC isolation protection