ADAM-4053 16-channel Digital Input Module


ADAM-4053 cung cấp 16 kênh đầu vào số cho tín hiệu tiếp xúc khô hoặc ướt. Đối với tiếp xúc khô, khoảng cách hiệu quả từ DI đến điểm tiếp xúc lên đến 500 m.


Mô tả kỹ thuật về ADAM-4053:
  • 16ch digital input
  • Protocols: Modbus RTU,ASCII
  • Watchdog timer to recover the system