ADAM-4051 16-channel Isolated Digital Input with LED Module


ADAM-4051 là một mô-đun đầu vào số 16 kênh được xây dựng với cách ly quang học 2500 VDC, phù hợp cho các ứng dụng quan trọng. Khác với các mô-đun khác, ADAM-4051 chấp nhận điện áp đầu vào 10 ~ 50V để phù hợp với các tín hiệu số khác nhau, chẳng hạn như 12 VDC, 24 VDC, 48 VDC. Hơn nữa, người dùng có thể đọc trạng thái hiện tại từ các đèn LED trên bảng điều khiển phía trước.


Tóm tắt kỹ thuật về ADAM-4051:
  • 16ch digital input
  • Protocols:Modbus RTU,ASCII
  • Watchdog timer to recover the system
  • 2500VDC isolation protection