ADAM-4050 15-channel Digital I/O Module


ADAM-4050 có bảy kênh đầu vào số và tám kênh đầu ra số. Các đầu ra là các công tắc transistor mở thu thập được điều khiển từ máy tính chủ. Bạn cũng có thể sử dụng các công tắc này để điều khiển các rơle chất thể rắn, từ đó có thể điều khiển các bộ đốt, bơm và thiết bị điện. Máy tính chủ có thể sử dụng các đầu vào số của mô-đun để xác định trạng thái của các công tắc giới hạn hoặc an toàn hoặc các tín hiệu số từ xa.Thông số kỹ thuật của ADAM-4050
  • 8ch digital input/8ch digital output
  • Protocols: Modbus RTU,ASCII
  • Watchdog timer to recover the system