ADAM-4024 4-channel Analog Output Module


ADAM-4024 cung cấp 4 kênh đầu ra loại đa năng. Hơn nữa, nó được thiết kế với 4 đầu vào số để tích hợp các ứng dụng, như đầu ra khóa khẩn cấp hoặc các tín hiệu kích hoạt mặc định của người dùng. Nó sử dụng bộ cách ly quang để ngăn hiện tượng vòng lặp đất và giới hạn thiệt hại từ các đỉnh điện áp. Bạn có thể chỉ định tỉ lệ lên xuống và dòng khởi động.Thông số kỹ thuật của ADAM-4024:
  • 4ch analog output/4ch digital input
  • Protocols:Modbus RTU,ASCII
  • Watchdog timer to recover the system
  • 3000VDC isolation protection