ADAM-4021 1-channel Analog Output ModuleModule đầu ra tương tự nhận đầu vào kỹ thuật số thông qua giao diện RS-485 từ máy tính chủ. Định dạng của dữ liệu là các đơn vị kỹ thuật, định dạng thập lục phân bù hai hoặc phần trăm của phạm vi toàn phạm vi (FSR), phụ thuộc vào cấu hình của module. Sau đó, nó sử dụng bộ chuyển đổi số sang tín hiệu tương tự được điều khiển bởi vi điều khiển để chuyển đổi dữ liệu kỹ thuật số thành tín hiệu đầu ra. Bạn có thể đọc lại tín hiệu đầu ra tương tự từ ADC của thiết bị, mà độc lập giám sát tín hiệu đầu ra. Bạn có thể chỉ định tỉ lệ lên xuống và dòng khởi động thông qua phần mềm cấu hình. Module Đầu ra Tương tự có thể cung cấp đầu ra tương tự một kênh trong một phạm vi điện áp hoặc dòng điện. Chúng bảo vệ thiết bị của bạn khỏi vòng lặp đất và tăng áp bằng cách cung cấp cách ly quang điện của đầu ra số sang tín hiệu tương tự. Cách ly dựa trên biến áp lên đến 3000 VDC.Thông số kỹ thuật của ADAM-4021:
  • 1ch analog output
  • Protocols:ASCII / Modbus
  • Watchdog timer to recover the system
  • 3000VDC isolation protection