ADAM-4018+ 8-channel Thermocouple Input Module 


ADAM-4018+ là một module đầu vào tương tự 16 bit, 8 kênh, cung cấp các phạm vi đầu vào có thể lập trình trên tất cả các kênh. Những module này là một giải pháp vô cùng tiết kiệm chi phí cho các ứng dụng đo lường và giám sát trong công nghiệp. Cách ly quang học 3000 VDC giữa đầu vào tương tự và các module bảo vệ các module và phụ kiện khỏi hư hại do điện áp đầu vào cao gây ra.Thông số kỹ thuật của ADAM-4018+
  • 8ch thermocouple(can be set to current)
  • Protocols:Modbus RTU,ASCII
  • Watchdog timer to recover the system
  • 3000VDC isolation protection
  • Wiring burned-out detection function