Advantech  ADAM-4015 6-channel RTD Input Module

Module RTD RTD (Resistance Temperature Detector) được sử dụng phổ biến để đo nhiệt độ. Khác với các thiết kế truyền thống, ADAM-4015 cung cấp sáu kênh vào RTD cho các loại tín hiệu RTD khác nhau như một giải pháp tiết kiệm chi phí trong tự động hóa công nghiệp và xây dựng. Thỉnh thoảng, dây ngoài bị đứt sẽ dẫn đến giá trị dòng hiện tại không chính xác. ADAM-4015 cung cấp chức năng phát hiện dây đứt để người dùng dễ dàng khắc phục các vấn đề dây bị đứt.

 >> Bảng địa chỉ I/O của ADAM-4015 | Modbus Mapping Table

Thông số kỹ thuật của ADAM-4015

  • 6RTD Modbus RS-485 Remote I/O
  • Protocols:Modbus RTU,ASCII
  • Watch dog to recover the system
  • 3000VDC isolation protection
  • Wiring burned-out detection function